TOEKENNINGS DEUR DIE GRONDKUNDEVERENIGING VAN SUID-AFRIKA

 

Hierdie toekennings word deur die Raad van die Grondkundevereniging van Suid- Afrika gemaak, op aanbeveling van sy Staande Toekenningskomitee waar so vereis word. Die Staande Toekenningskomitee, soos deur die Raad aangewys, bestaan ter wille van behoud van norme en eenvormigheid uit vyf lede, met secundi vir elk, waarvan die langsdienende lid aan die einde van elke jaar aftree en met 'n nuwe lid vervang word. Die langsdienende lid van hierdie komitee tree as voorsitter op.

ENGLISH